Etne

Generell statistikk

4K

Innb.

-29

Bef. vekst

3.9K

2030

3.9K

2050

1.8K

Hus

59

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

4.3%

Bor trangt

462.6K

Avg

402.4K

Median

Bruttoinntekt

713.7K

Avg

55.1K

Median

Gjeld

Barnehager

202

Barn

5.1

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

33.3%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38.5%

Lærer

27.8%

Barn og ungdom

28%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

7.1M NOK

Beløp

62

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.6B NOK

2022

2.1B

2023

31.6%

Eiendomspris

2.5M NOK

2022 Avg

2.3M NOK

2022 Median

2.3M NOK

2023 Avg

2.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

29.1K NOK / m²

2022 Avg

18.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2021.3M m² 15.3K m²
31910K m² 1.6K m²
20150K m² 380 m²
1466.9K m² 467 m²
117.4K m² 1.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1932.7M m² 2K m²
13251.7K m² 976 m²
12555.5K m² 1.4K m²
12555.5K m² 1.4K m²
91.4M m² 784 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:966
    1. Eier to eller flere eiendommer:1K
    2. i prosent:25.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.4K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:70.7 m²

1 Prosjekter

Selskaper

2K

Totalt

22

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

9

Åpnet konkurs