Enebakk

Generell statistikk

11.2K

Innb.

55

Bef. vekst

11.9K

2030

13.1K

2050

3.1K

Hus

191

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

6.9%

Bor trangt

467.4K

Avg

432.3K

Median

Bruttoinntekt

864.9K

Avg

154.1K

Median

Gjeld

Barnehager

523

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

0%

Oppfyller

100%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

30.6%

Lærer

38.3%

Barn og ungdom

24.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

111.9M NOK

Beløp

88

Antall

Tinglyst pant i bolig

46.8B NOK

2022

13.9B

2023

-70.2%

Eiendomspris

4.3M NOK

2022 Avg

3.8M NOK

2022 Median

4.6M NOK

2023 Avg

4.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

44.3K NOK / m²

2022 Avg

42.9K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
20413.1M m² 57.5K m²
3372.9K m² 3.8K m²
2832.2M m² 307 m²
1648.2K m² 2.2K m²
15415.2 m² 1K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
36913.9K m² 2.3K m²
36913.9K m² 2.3K m²
207M m² 235 m²
1282.6K m² 182 m²
100 m² 262.4 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1K
    2. i prosent:9.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:261.3 m²

97 Prosjekter

Selskaper

4K

Totalt

59

Under avvikling

14

Under tvangsavvikling

23

Åpnet konkurs