ELVERUM

Generell statistikk

21.8K

Innb.

-12

Bef. vekst

21.8K

2030

22.4K

2050

6.8K

Hus

1.9K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

7.1%

Bor trangt

489.2K

Avg

437.9K

Median

Bruttoinntekt

825.3K

Avg

249K

Median

Gjeld

Barnehager

969

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.1%

Lærer

31.6%

Barn og ungdom

16.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

33

Antall

Utleggstrekk

31.8M NOK

Beløp

414

Antall

Tinglyst pant i bolig

27.1B NOK

2022

20.2B

2023

-25.2%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Avg

2.6M NOK

2022 Median

3M NOK

2023 Avg

2.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

28.7K NOK / m²

2022 Avg

28.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
57267.4M m² 128.1K m²
1163.6K m² 11.2K m²
730 m² 7.7K m²
59101K m² 60.7K m²
44379.3K m² 6.6K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
9735.3M m² 19.1K m²
568.2M m² 11.8K m²
5118.4M m² 712 m²
504.4M m² 13.7K m²
4710.7M m² 1.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:500
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:10.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:190 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:16 m²

397 Prosjekter

Selskaper

7.5K

Totalt

98

Under avvikling

10

Under tvangsavvikling

46

Åpnet konkurs