Elverum

Generell statistikk

21.4K

Innb.

102

Bef. vekst

21.8K

2030

22.6K

2050

6.7K

Hus

1.8K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

7.1%

Bor trangt

433.8K

Avg

392.3K

Median

Bruttoinntekt

760.4K

Avg

204.9K

Median

Gjeld

Barnehager

997

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

92.9%

Oppfyller

7.1%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.6%

Lærer

29.9%

Barn og ungdom

17%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

33

Antall

Utleggstrekk

31.8M NOK

Beløp

414

Antall

Tinglyst pant i bolig

27.1B NOK

2022

20.2B

2023

-25.2%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Avg

2.6M NOK

2022 Median

3M NOK

2023 Avg

2.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

28.7K NOK / m²

2022 Avg

28.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
57467.4M m² 127.6K m²
1183.6K m² 11.4K m²
730 m² 7.7K m²
59101K m² 59.3K m²
421.2M m² 3.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
7335.3M m² 19.1K m²
568.2M m² 11.8K m²
5118.4M m² 712 m²
494.3M m² 13.7K m²
4710.7M m² 1.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:502
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:10.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.4K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:78.8 m²

331 Prosjekter

Selskaper

7.2K

Totalt

86

Under avvikling

10

Under tvangsavvikling

28

Åpnet konkurs