Eigersund

Generell statistikk

14.8K

Innb.

16

Bef. vekst

14.7K

2030

14.9K

2050

5K

Hus

307

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

6%

Bor trangt

499K

Avg

412.4K

Median

Bruttoinntekt

733K

Avg

54.3K

Median

Gjeld

Barnehager

767

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

46.2%

Oppfyller

46.2%

Oppfyller med dispensasjon

7.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.3%

Lærer

31.3%

Barn og ungdom

16%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

10.2M NOK

Beløp

154

Antall

Tinglyst pant i bolig

23.6B NOK

2022

13.6B

2023

-42.6%

Eiendomspris

2.7M NOK

2022 Avg

2.6M NOK

2022 Median

2.8M NOK

2023 Avg

2.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

22.1K NOK / m²

2022 Avg

24.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
66813.2M m² 126.3K m²
64927K m² 237 m²
4620.2K m² 16 m²
3453.8K m² 2.4K m²
33159K m² 1.6K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
113345.8K m² 12.8K m²
111344.5K m² 12K m²
108218.4K m² 12.2K m²
81482.6K m² 23K m²
3084.3K m² 4.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:15.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:759.8 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:538 m²

181 Prosjekter

Selskaper

4.7K

Totalt

50

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

13

Åpnet konkurs