EIGERSUND

Generell statistikk

15.2K

Innb.

47

Bef. vekst

14.7K

2030

14.4K

2050

5.1K

Hus

320

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

5.2%

Bor trangt

525.6K

Gj. snitt

460.6K

Median

Bruttoinntekt

780.6K

Gj. snitt

58.6K

Median

Gjeld

Barnehager

767

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

38.5%

Oppfyller

61.5%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

41.4%

Lærer

31%

Barn og ungdom

18%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

10.2M NOK

Beløp

154

Antall

Tinglyst pant i bolig

23.6B NOK

2022

13.6B

2023

-42.6%

Eiendomspris

2.7M NOK

2022 Gj. snitt

2.6M NOK

2022 Median

2.8M NOK

2023 Gj. snitt

2.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

22.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

24.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
67313.2M m² 129.1K m²
64927K m² 237 m²
4620.2K m² 16 m²
33158.5K m² 2.2K m²
2950.3K m² 1.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
114345.8K m² 12.8K m²
112344.5K m² 12K m²
109218.4K m² 12.2K m²
83482.6K m² 23.2K m²
2984.3K m² 4.6K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:15.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:192 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:18 m²

215 Prosjekter

Selskaper

4.9K

Totalt

56

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

18

Åpnet konkurs