EIDSVOLL

Generell statistikk

27.9K

Innb.

125

Bef. vekst

29.8K

2030

34.3K

2050

7.3K

Hus

2.1K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

7.8%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.5K

Barn

6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

10.5%

Oppfyller

89.5%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

36.1%

Lærer

25%

Barn og ungdom

26.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

13

Antall

Utleggstrekk

24.3M NOK

Beløp

220

Antall

Tinglyst pant i bolig

109.7B NOK

2022

39.1B

2023

-64.3%

Eiendomspris

3.4M NOK

2022 Gj. snitt

3.2M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Gj. snitt

3.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

44.7K NOK / m²

2022 Gj. snitt

44.6K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4696.1M m² 86.8K m²
6926.1K m² 4K m²
621.8M m² 4.1K m²
5163.7K m² 2.6K m²
4325M m² 6.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
70221.7K m² 17.6K m²
4540.4K m² 536.2 m²
371.3K m² 2.9K m²
32193.9K m² 2.5K m²
2025.7K m² 1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:667
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:8.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:173.5 m²

302 Prosjekter

Selskaper

7.7K

Totalt

31

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

27

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den