Eidsvoll

Generell statistikk

26.6K

Innb.

120

Bef. vekst

28.5K

2030

32.4K

2050

7.2K

Hus

1.7K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

7.2%

Bor trangt

451.9K

Avg

416K

Median

Bruttoinntekt

825.2K

Avg

190K

Median

Gjeld

Barnehager

1.5K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

47.4%

Oppfyller

47.4%

Oppfyller med dispensasjon

5.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39.5%

Lærer

20.1%

Barn og ungdom

25.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

13

Antall

Utleggstrekk

24.3M NOK

Beløp

220

Antall

Tinglyst pant i bolig

109.7B NOK

2022

39.1B

2023

-64.3%

Eiendomspris

3.4M NOK

2022 Avg

3.2M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Avg

3.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

44.7K NOK / m²

2022 Avg

44.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4696.1M m² 86.8K m²
6930.5K m² 4.6K m²
641.9M m² 4.1K m²
5864.9K m² 3.1K m²
4425M m² 6.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
70221.7K m² 17.1K m²
4540.4K m² 536.2 m²
371.3K m² 2.9K m²
32193.9K m² 2.5K m²
2025.7K m² 1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:673
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.3K
    2. i prosent:8.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:161.6 m²

253 Prosjekter

Selskaper

8.6K

Totalt

87

Under avvikling

22

Under tvangsavvikling

35

Åpnet konkurs