EIDSKOG

Generell statistikk

6K

Innb.

-25

Bef. vekst

5.9K

2030

6.1K

2050

2.8K

Hus

85

Leil.

1.9 mennesker

Innb/Husst

4%

Bor trangt

446.4K

Gj. snitt

393K

Median

Bruttoinntekt

545.1K

Gj. snitt

90.5K

Median

Gjeld

Barnehager

189

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

51.6%

Lærer

29.3%

Barn og ungdom

13.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

13.3M NOK

Beløp

131

Antall

Tinglyst pant i bolig

4.3B NOK

2022

6.9B

2023

59.6%

Eiendomspris

2M NOK

2022 Gj. snitt

1.9M NOK

2022 Median

2.3M NOK

2023 Gj. snitt

2.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

22.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

23.9K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
26357.9M m² 30.6K m²
35165.9K m² 0 m²
3471.7K m² 6.8K m²
2396M m² 2.7K m²
2077.9K m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
347.3M m² 990 m²
2519.8M m² 33 m²
234.3M m² 2.1K m²
221M m² 765 m²
204.1M m² 963 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:759
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.1K
    2. i prosent:18.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:155 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:19 m²

24 Prosjekter

Selskaper

2.7K

Totalt

25

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

8

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Cato Hellesjø2023-04-26
Carl Mattis Dalsjø2022-01-03