EIDFJORD

Generell statistikk

968

Innb.

-6

Bef. vekst

948

2030

921

2050

537

Hus

10

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

4.6%

Bor trangt

570.1K

Avg

471.7K

Median

Bruttoinntekt

668.3K

Avg

48.5K

Median

Gjeld

Barnehager

51

Barn

4.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39.1%

Lærer

0%

Barn og ungdom

13.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

4M NOK

Beløp

30

Antall

Tinglyst pant i bolig

346M NOK

2022

372.4M

2023

7.6%

Eiendomspris

2.3M NOK

2022 Avg

2.3M NOK

2022 Median

2.7M NOK

2023 Avg

2.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

27.8K NOK / m²

2022 Avg

43.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1777.3M m² 21.1K m²
8289M m² 2.7K m²
68544.9K m² 0 m²
390 m² 2.7K m²
11112.6K m² 406.5 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
3260.3K m² 445 m²
2354.2M m² 0 m²
2354.2M m² 0 m²
22509.5K m² 0 m²
2248.3K m² 243.3 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:327
    2. i prosent:33.8%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

2 Prosjekter

Selskaper

688

Totalt

7

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den