DRANGEDAL

Generell statistikk

4.1K

Innb.

-24

Bef. vekst

4K

2030

3.9K

2050

1.8K

Hus

31

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.8%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

166

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

42.7%

Lærer

15.9%

Barn og ungdom

32.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

9.8M NOK

Beløp

124

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.8B NOK

2022

2.1B

2023

13.1%

Eiendomspris

1.6M NOK

2022 Gj. snitt

1.3M NOK

2022 Median

2M NOK

2023 Gj. snitt

2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

19.3K NOK / m²

2022 Gj. snitt

21.7K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1951.6M m² 24.7K m²
2129.4K m² 0 m²
21268.5K m² 47 m²
1945.4K m² 6.7K m²
191.4M m² 1.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
369.8M m² 3.5K m²
291M m² 5.1K m²
135.1M m² 568 m²
124.8M m² 854 m²
115.2M m² 619 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.6K
    1. Eier to eller flere eiendommer:979
    2. i prosent:24%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:176 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:2 m²

33 Prosjekter

Selskaper

1.6K

Totalt

5

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

0

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den