Drammen

Generell statistikk

102.2K

Innb.

8

Bef. vekst

106.5K

2030

115.1K

2050

17.6K

Hus

14.1K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

12%

Bor trangt

475.7K

Avg

406.6K

Median

Bruttoinntekt

859K

Avg

204.3K

Median

Gjeld

Barnehager

4.8K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

68.4%

Oppfyller

18.4%

Oppfyller med dispensasjon

13.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.6%

Lærer

20.6%

Barn og ungdom

32.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

50

Antall

Utleggstrekk

154.8M NOK

Beløp

1K

Antall

Tinglyst pant i bolig

331.1B NOK

2022

315.1B

2023

-4.8%

Eiendomspris

4.7M NOK

2022 Avg

4.2M NOK

2022 Median

4.5M NOK

2023 Avg

4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

57.4K NOK / m²

2022 Avg

54.9K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
321855.1M m² 440.5K m²
1951.3M m² 59.9K m²
15167K m² 5K m²
14117.9K m² 1.6K m²
1368.3K m² 760 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
287297K m² 27.5K m²
284289.4K m² 27.4K m²
203868.5K m² 15.6K m²
128168.4K m² 8.7K m²
441.6M m² 10 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:6.5K
    2. i prosent:6.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:812.6 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:485.2 m²

473 Prosjekter

Selskaper

38K

Totalt

516

Under avvikling

89

Under tvangsavvikling

225

Åpnet konkurs