DRAMMEN

Generell statistikk

104.5K

Innb.

378

Bef. vekst

106K

2030

114.3K

2050

17.9K

Hus

14.6K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

11.3%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

4.8K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

58.1%

Oppfyller

14.9%

Oppfyller med dispensasjon

27%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.1%

Lærer

22.9%

Barn og ungdom

32%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

50

Antall

Utleggstrekk

154.8M NOK

Beløp

1K

Antall

Tinglyst pant i bolig

331.1B NOK

2022

315.1B

2023

-4.8%

Eiendomspris

4.7M NOK

2022 Gj. snitt

4.2M NOK

2022 Median

4.5M NOK

2023 Gj. snitt

4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

57.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

54.9K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
320555.2M m² 430.1K m²
1951.3M m² 59.8K m²
1951.3M m² 59.8K m²
15467K m² 5K m²
1358.4K m² 678 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
279290.9K m² 25.8K m²
276283.2K m² 25.7K m²
203868.5K m² 15.8K m²
128168.4K m² 8.7K m²
441.6M m² 10 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:6.6K
    2. i prosent:6.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:142 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:32 m²

619 Prosjekter

Selskaper

33.8K

Totalt

186

Under avvikling

41

Under tvangsavvikling

107

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den