DØNNA

Generell statistikk

1.4K

Innb.

31

Bef. vekst

1.3K

2030

1.2K

2050

904

Hus

8

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.5%

Bor trangt

506.4K

Avg

408.3K

Median

Bruttoinntekt

591K

Avg

59.2K

Median

Gjeld

Barnehager

50

Barn

5.1

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

66.7%

Oppfyller

33.3%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

35%

Lærer

26.6%

Barn og ungdom

10.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

5.6M NOK

Beløp

50

Antall

Tinglyst pant i bolig

568.7M NOK

2022

367.5M

2023

-35.4%

Eiendomspris

1.6M NOK

2022 Avg

1.6M NOK

2022 Median

1.1M NOK

2023 Avg

655K NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

14K NOK / m²

2022 Avg

14.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1192.8M m² 9.2K m²
95K m² 1.2K m²
59.4K m² 881 m²
43.8K m² 669 m²
46.7K m² 276 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
16720.2K m² 1.4K m²
113.5M m² 1K m²
10238.1K m² 519 m²
91.4M m² 581 m²
815.1M m² 948 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:459
    1. Eier to eller flere eiendommer:649
    2. i prosent:45.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:140 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:34 m²

21 Prosjekter

Selskaper

811

Totalt

8

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

2

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den