BRØNNØY

Generell statistikk

7.8K

Innb.

6

Bef. vekst

7.6K

2030

7.3K

2050

2.8K

Hus

212

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.9%

Bor trangt

504.2K

Gj. snitt

448.3K

Median

Bruttoinntekt

817.5K

Gj. snitt

167.7K

Median

Gjeld

Barnehager

325

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

25%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

25%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

35.7%

Lærer

31.6%

Barn og ungdom

23.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

10.8M NOK

Beløp

134

Antall

Tinglyst pant i bolig

11B NOK

2022

4.5B

2023

-58.8%

Eiendomspris

3M NOK

2022 Gj. snitt

3M NOK

2022 Median

3.2M NOK

2023 Gj. snitt

2.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

26.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

30.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3752.8M m² 64.2K m²
35219K m² 1.9K m²
33235.9K m² 2.2K m²
324.2K m² 3K m²
2958.7M m² 846 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
141.1M m² 1.1K m²
132.6M m² 1.2K m²
132.2M m² 1.3K m²
122.2M m² 1.1K m²
112M m² 602 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:942
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.7K
    2. i prosent:21.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:170 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:4 m²

74 Prosjekter

Selskaper

3.1K

Totalt

30

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

13

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Roger Aanvik2017-02-14
Trygve Schanche2016-07-12
Sven Thure Øberg2015-08-25