BØMLO

Generell statistikk

12.3K

Innb.

-31

Bef. vekst

12K

2030

11.8K

2050

4.8K

Hus

99

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

6.5%

Bor trangt

544.6K

Gj. snitt

458K

Median

Bruttoinntekt

799.8K

Gj. snitt

114K

Median

Gjeld

Barnehager

649

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

49%

Lærer

14.6%

Barn og ungdom

28.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

17

Antall

Utleggstrekk

28.2M NOK

Beløp

242

Antall

Tinglyst pant i bolig

10B NOK

2022

9.5B

2023

-5.3%

Eiendomspris

2.2M NOK

2022 Gj. snitt

1.9M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Gj. snitt

2.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

20.6K NOK / m²

2022 Gj. snitt

21.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2625M m² 54.5K m²
54797.3K m² 1.6K m²
361.1M m² 6.8K m²
31256.9K m² 2.6K m²
31112.6K m² 4.5K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1433.9K m² 589 m²
1212.2K m² 1.2K m²
111.2M m² 1.1K m²
111.8M m² 1.8K m²
115.8K m² 977 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.9K
    2. i prosent:31.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:186 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:12 m²

193 Prosjekter

Selskaper

4.1K

Totalt

56

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

16

Åpnet konkurs