Bømlo

Generell statistikk

12.1K

Innb.

2

Bef. vekst

11.6K

2030

11.5K

2050

4.7K

Hus

79

Leil.

2.4 mennesker

Innb/Husst

6.5%

Bor trangt

470.9K

Avg

402.2K

Median

Bruttoinntekt

773.1K

Avg

101.7K

Median

Gjeld

Barnehager

654

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.2%

Lærer

18.5%

Barn og ungdom

32.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

17

Antall

Utleggstrekk

28.2M NOK

Beløp

242

Antall

Tinglyst pant i bolig

10B NOK

2022

9.5B

2023

-5.3%

Eiendomspris

2.2M NOK

2022 Avg

1.9M NOK

2022 Median

2.6M NOK

2023 Avg

2.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

20.6K NOK / m²

2022 Avg

21.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2614.9M m² 54.4K m²
55797.5K m² 1.8K m²
361.1M m² 6.4K m²
31112.6K m² 4.5K m²
31256.9K m² 2.6K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
19201.4K m² 0 m²
1433.9K m² 566 m²
1212.2K m² 1.2K m²
11186.3K m² 669 m²
115.8K m² 977 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:3.9K
    2. i prosent:32.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.3K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:28.3 m²

102 Prosjekter

Selskaper

3.9K

Totalt

48

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

15

Åpnet konkurs