Bodø

Generell statistikk

52.9K

Innb.

186

Bef. vekst

54.1K

2030

56K

2050

9.9K

Hus

7.2K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

12%

Bor trangt

485.7K

Avg

443.7K

Median

Bruttoinntekt

921.5K

Avg

253.8K

Median

Gjeld

Barnehager

2.6K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

86%

Oppfyller

8.8%

Oppfyller med dispensasjon

5.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.7%

Lærer

14.9%

Barn og ungdom

31.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

18

Antall

Utleggstrekk

47.9M NOK

Beløp

316

Antall

Tinglyst pant i bolig

305.6B NOK

2022

145.6B

2023

-52.3%

Eiendomspris

4.3M NOK

2022 Avg

4M NOK

2022 Median

4.1M NOK

2023 Avg

3.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

47.8K NOK / m²

2022 Avg

52.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
162255.8M m² 403.8K m²
1130 m² 11.3K m²
890 m² 4.7K m²
759.2K m² 4.6K m²
6857.3K m² 24.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
171.6M m² 1.7K m²
12453.3K m² 105 m²
111.5M m² 1.4K m²
113.3K m² 554 m²
113.2K m² 620 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:6.9K
    2. i prosent:13.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:726.3 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:571.5 m²

160 Prosjekter

Selskaper

17.7K

Totalt

221

Under avvikling

25

Under tvangsavvikling

94

Åpnet konkurs