BJØRNAFJORDEN

Generell statistikk

26.1K

Innb.

147

Bef. vekst

26.6K

2030

30K

2050

7.6K

Hus

1.1K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

6.5%

Bor trangt

547.6K

Avg

476.1K

Median

Bruttoinntekt

975K

Avg

166.9K

Median

Gjeld

Barnehager

1.4K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

72.7%

Oppfyller

22.7%

Oppfyller med dispensasjon

4.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

42.4%

Lærer

15.4%

Barn og ungdom

30.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

23.5M NOK

Beløp

367

Antall

Tinglyst pant i bolig

68.8B NOK

2022

34.3B

2023

-50.2%

Eiendomspris

3.7M NOK

2022 Avg

3.4M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Avg

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

40.4K NOK / m²

2022 Avg

39.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
50614M m² 156.3K m²
100839.8K m² 12.5K m²
24234.2K m² 20.8K m²
221.6M m² 169 m²
190 m² 1.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2556.8K m² 4.5K m²
2355.7K m² 4.2K m²
1878.5K m² 27.2K m²
14193.6K m² 2.6K m²
132.9K m² 1.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.7K
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.1K
    2. i prosent:15.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:188 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:14 m²

499 Prosjekter

Selskaper

9.2K

Totalt

122

Under avvikling

13

Under tvangsavvikling

57

Åpnet konkurs