BINDAL

Generell statistikk

1.4K

Innb.

14

Bef. vekst

1.3K

2030

1.2K

2050

780

Hus

4

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6%

Bor trangt

448K

Avg

380.6K

Median

Bruttoinntekt

383.6K

Avg

26.4K

Median

Gjeld

Barnehager

56

Barn

3.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

33.3%

Oppfyller

66.7%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

32.8%

Lærer

34.6%

Barn og ungdom

32.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

3.5M NOK

Beløp

44

Antall

Tinglyst pant i bolig

331.1M NOK

2022

501.4M

2023

51.4%

Eiendomspris

1M NOK

2022 Avg

1M NOK

2022 Median

1.4M NOK

2023 Avg

1.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

9.2K NOK / m²

2022 Avg

8.7K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
112834.1K m² 16.7K m²
22837.5K m² 569 m²
204.1M m² 659 m²
913.2K m² 1.5K m²
7281.8K m² 2.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
29631.8M m² 3.1K m²
163.2M m² 819 m²
143.1M m² 916 m²
104M m² 1.8K m²
81.2M m² 658 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:474
    1. Eier to eller flere eiendommer:482
    2. i prosent:34.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:69 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:105 m²

5 Prosjekter

Selskaper

637

Totalt

3

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

0

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den