BERGEN

Generell statistikk

291.9K

Innb.

751

Bef. vekst

301.2K

2030

323.8K

2050

36.2K

Hus

67.6K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

12.5%

Bor trangt

558.5K

Gj. snitt

479.2K

Median

Bruttoinntekt

1M

Gj. snitt

279.1K

Median

Gjeld

Barnehager

14.6K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

99.1%

Oppfyller

0.4%

Oppfyller med dispensasjon

0.4%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45%

Lærer

19.9%

Barn og ungdom

27.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

124

Antall

Utleggstrekk

247.4M NOK

Beløp

2K

Antall

Tinglyst pant i bolig

894.7B NOK

2022

948.9B

2023

6.1%

Eiendomspris

4.2M NOK

2022 Gj. snitt

3.7M NOK

2022 Median

4.3M NOK

2023 Gj. snitt

3.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

53.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

57K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
569373.6M m² 2.3M m²
7894M m² 226.4K m²
518244.2K m² 1.4K m²
4261.1M m² 58.7K m²
316837K m² 9.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
167380.9K m² 77.3K m²
167380.9K m² 77.3K m²
160322.1K m² 75.7K m²
157423.4K m² 76K m²
111125.1K m² 35.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:20.3K
    2. i prosent:7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:196 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:22 m²

5729 Prosjekter

Selskaper

112.7K

Totalt

1.6K

Under avvikling

257

Under tvangsavvikling

648

Åpnet konkurs