Bergen

Generell statistikk

286.6K

Innb.

1.3K

Bef. vekst

298.8K

2030

318.1K

2050

36K

Hus

65.5K

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

13.2%

Bor trangt

491.7K

Avg

424.4K

Median

Bruttoinntekt

931.3K

Avg

227.2K

Median

Gjeld

Barnehager

14.6K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

98.7%

Oppfyller

1.3%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45.7%

Lærer

19.2%

Barn og ungdom

27.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

124

Antall

Utleggstrekk

247.4M NOK

Beløp

2K

Antall

Tinglyst pant i bolig

894.7B NOK

2022

948.9B

2023

6.1%

Eiendomspris

4.2M NOK

2022 Avg

3.7M NOK

2022 Median

4.3M NOK

2023 Avg

3.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

53.4K NOK / m²

2022 Avg

57K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
570573.5M m² 2.3M m²
7844M m² 225.2K m²
517244.9K m² 1.4K m²
4271.1M m² 58.8K m²
316851.6K m² 12.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
167380.9K m² 77.3K m²
167380.9K m² 77.3K m²
160322.1K m² 75.7K m²
157423.4K m² 76K m²
111125.1K m² 35.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:20.2K
    2. i prosent:7.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:952.8 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:345 m²

5275 Prosjekter

Selskaper

107.5K

Totalt

1.4K

Under avvikling

232

Under tvangsavvikling

525

Åpnet konkurs