BEIARN

Generell statistikk

1.1K

Innb.

1

Bef. vekst

1K

2030

914

2050

624

Hus

9

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

11.9%

Bor trangt

411K

Gj. snitt

367.1K

Median

Bruttoinntekt

316.2K

Gj. snitt

5K

Median

Gjeld

Barnehager

44

Barn

5.1

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

0%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

100%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

33.6%

Lærer

47.8%

Barn og ungdom

18.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

0

Antall

Utleggstrekk

2.1M NOK

Beløp

14

Antall

Tinglyst pant i bolig

166.5M NOK

2022

109.2M

2023

-34.4%

Eiendomspris

871.3K NOK

2022 Gj. snitt

807.5K NOK

2022 Median

870.6K NOK

2023 Gj. snitt

900K NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

10.3K NOK / m²

2022 Gj. snitt

11.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
90394.6K m² 14.7K m²
15118.5K m² 0 m²
13753.2M m² 271.5 m²
115.4K m² 1K m²
57M m² 594 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
121.4M m² 1.9K m²
9903.3K m² 551.1 m²
91.1M m² 482.1 m²
81.1M m² 1.2K m²
715.5M m² 1.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:760
    1. Eier to eller flere eiendommer:368
    2. i prosent:34.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:149 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:24.5 m²

2 Prosjekter

Selskaper

501

Totalt

1

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

3

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den