BARDU

Generell statistikk

4K

Innb.

40

Bef. vekst

4.3K

2030

4.4K

2050

1.5K

Hus

212

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.9%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

163

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

60%

Oppfyller

40%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

47.2%

Lærer

25.3%

Barn og ungdom

10.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

1.4M NOK

Beløp

25

Antall

Tinglyst pant i bolig

2.7B NOK

2022

1.6B

2023

-41.8%

Eiendomspris

711.7K NOK

2022 Gj. snitt

400K NOK

2022 Median

2M NOK

2023 Gj. snitt

1.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

5.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

20.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1794.5M m² 81.1K m²
10020.5M m² 115.2K m²
391.4M m² 772 m²
171.9B m² 1.5K m²
1384.7K m² 803 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
103.1M m² 1.1K m²
101.8M m² 2K m²
8246.9K m² 1.4K m²
826.1M m² 2.3K m²
82.6M m² 616 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:591
    1. Eier to eller flere eiendommer:609
    2. i prosent:15.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:170 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:4 m²

9 Prosjekter

Selskaper

1.1K

Totalt

6

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den