BAMBLE

Generell statistikk

14.3K

Innb.

53

Bef. vekst

14.1K

2030

14.1K

2050

5K

Hus

242

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

6.4%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

621

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

91.7%

Oppfyller

8.3%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.4%

Lærer

33.4%

Barn og ungdom

16.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

16

Antall

Utleggstrekk

23.5M NOK

Beløp

301

Antall

Tinglyst pant i bolig

21.4B NOK

2022

15.7B

2023

-26.7%

Eiendomspris

3.1M NOK

2022 Gj. snitt

2.9M NOK

2022 Median

3.8M NOK

2023 Gj. snitt

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

35.3K NOK / m²

2022 Gj. snitt

41.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
76010.9M m² 216.6K m²
6327.2M m² 9.2K m²
5423K m² 0 m²
25436K m² 2.7K m²
25385.4K m² 50.5 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
173530.2K m² 12.8K m²
5466.6K m² 31.2K m²
5466.7K m² 31.2K m²
54422.7K m² 4.3K m²
5366.3K m² 31.1K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.7K
    2. i prosent:11.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:180 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:6 m²

257 Prosjekter

Selskaper

4.2K

Totalt

17

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

10

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den