BALSFJORD

Generell statistikk

5.6K

Innb.

5

Bef. vekst

5.6K

2030

5.7K

2050

2.7K

Hus

50

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

7.1%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

209

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

33.3%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

16.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38.6%

Lærer

17.9%

Barn og ungdom

34.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

8.5M NOK

Beløp

101

Antall

Tinglyst pant i bolig

2.8B NOK

2022

7B

2023

153.4%

Eiendomspris

2.2M NOK

2022 Gj. snitt

2.2M NOK

2022 Median

2.2M NOK

2023 Gj. snitt

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

21.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

22.8K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2148.8M m² 45.7K m²
3038.6K m² 7.1K m²
23103.9K m² 278.7 m²
1730.4K m² 0 m²
1485.3K m² 403 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
136.5M m² 1.4K m²
113.6M m² 601 m²
9921.2K m² 416 m²
93.2M m² 1K m²
92.4M m² 1.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.4K
    2. i prosent:25.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:150 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:24 m²

49 Prosjekter

Selskaper

1.8K

Totalt

6

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

2

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den