Balsfjord

Generell statistikk

5.6K

Innb.

-15

Bef. vekst

5.5K

2030

5.6K

2050

2.7K

Hus

32

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

7.7%

Bor trangt

419.7K

Avg

380.1K

Median

Bruttoinntekt

507.4K

Avg

76.4K

Median

Gjeld

Barnehager

201

Barn

5.2

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

33.3%

Oppfyller

66.7%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

32.7%

Lærer

18.9%

Barn og ungdom

31.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

8.5M NOK

Beløp

101

Antall

Tinglyst pant i bolig

2.8B NOK

2022

7B

2023

153.4%

Eiendomspris

2.2M NOK

2022 Avg

2.2M NOK

2022 Median

2.2M NOK

2023 Avg

2.6M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

21.8K NOK / m²

2022 Avg

22.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2168.8M m² 46.6K m²
3038.6K m² 7K m²
23103.8K m² 161.7 m²
1730.4K m² 0 m²
1485.3K m² 403 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
136.5M m² 1.4K m²
113.6M m² 601 m²
10923.2K m² 488 m²
92M m² 863 m²
91.3M m² 895.2 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.5K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.4K
    2. i prosent:25.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.9K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:624.6 m²

8 Prosjekter

Selskaper

2K

Totalt

23

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

4

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
John-Arild Angelsen2022-10-25