Bærum

Generell statistikk

128.8K

Innb.

-73

Bef. vekst

136.5K

2030

150.7K

2050

15.8K

Hus

19.7K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

10.1%

Bor trangt

661.5K

Avg

502.2K

Median

Bruttoinntekt

1.2M

Avg

171.1K

Median

Gjeld

Barnehager

7.3K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

31.9%

Oppfyller

60.5%

Oppfyller med dispensasjon

7.6%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

35%

Lærer

12.1%

Barn og ungdom

37.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

23

Antall

Utleggstrekk

160.2M NOK

Beløp

509

Antall

Tinglyst pant i bolig

500.3B NOK

2022

347.5B

2023

-30.5%

Eiendomspris

7.4M NOK

2022 Avg

6.1M NOK

2022 Median

7.3M NOK

2023 Avg

6.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

74.7K NOK / m²

2022 Avg

74.7K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
320825.4M m² 873.2K m²
195158K m² 31.9K m²
13516.8K m² 10.9K m²
114602.4 m² 4.9K m²
1111.3M m² 122.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
15439.1K m² 16.4K m²
125114.7K m² 15.6K m²
1242.6K m² 15.4K m²
924.1K m² 8.5K m²
911.8K m² 8.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:701
    1. Eier to eller flere eiendommer:7.8K
    2. i prosent:6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:980.5 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:317.3 m²

885 Prosjekter

Selskaper

58.3K

Totalt

872

Under avvikling

71

Under tvangsavvikling

248

Åpnet konkurs