BÆRUM

Generell statistikk

130.9K

Innb.

149

Bef. vekst

135.5K

2030

150.9K

2050

15.9K

Hus

20.2K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

9.5%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

7.2K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

34.8%

Oppfyller

53%

Oppfyller med dispensasjon

12.2%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

33.1%

Lærer

15.3%

Barn og ungdom

38.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

23

Antall

Utleggstrekk

160.2M NOK

Beløp

509

Antall

Tinglyst pant i bolig

500.3B NOK

2022

347.5B

2023

-30.5%

Eiendomspris

7.4M NOK

2022 Gj. snitt

6.1M NOK

2022 Median

7.3M NOK

2023 Gj. snitt

6.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

74.7K NOK / m²

2022 Gj. snitt

74.7K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
321925.4M m² 874.3K m²
2640 m² 18.1K m²
196163K m² 32.6K m²
13516.8K m² 10.9K m²
114602.4 m² 4.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
15439.1K m² 16.4K m²
125114.7K m² 15.6K m²
1242.6K m² 15.4K m²
924.1K m² 8.5K m²
911.8K m² 8.2K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:690
    1. Eier to eller flere eiendommer:7.8K
    2. i prosent:5.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:224 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:50 m²

1023 Prosjekter

Selskaper

51.8K

Totalt

279

Under avvikling

44

Under tvangsavvikling

112

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den