AURSKOG-HØLAND

Generell statistikk

18.1K

Innb.

69

Bef. vekst

18.8K

2030

21.3K

2050

6.1K

Hus

941

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

5.9%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

827

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

68.8%

Oppfyller

31.3%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39.6%

Lærer

33.7%

Barn og ungdom

20.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

10

Antall

Utleggstrekk

38.9M NOK

Beløp

218

Antall

Tinglyst pant i bolig

66.7B NOK

2022

42.3B

2023

-36.7%

Eiendomspris

3.2M NOK

2022 Gj. snitt

3.1M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Gj. snitt

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

38.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

42.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4988.3M m² 77.6K m²
4771.9K m² 300 m²
260 m² 1.9K m²
26184.4K m² 563 m²
2320.6K m² 1.9K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
407.7M m² 498 m²
223K m² 76 m²
2024.9M m² 1.4K m²
14704.1K m² 315 m²
138.2K m² 704 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2K
    2. i prosent:11%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:62 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:111 m²

209 Prosjekter

Selskaper

6.7K

Totalt

23

Under avvikling

7

Under tvangsavvikling

15

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den