Aurskog-Høland

Generell statistikk

17.7K

Innb.

45

Bef. vekst

18.5K

2030

20.6K

2050

6.1K

Hus

914

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

5.9%

Bor trangt

443.4K

Avg

402.7K

Median

Bruttoinntekt

819K

Avg

176.8K

Median

Gjeld

Barnehager

821

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

52.9%

Oppfyller

41.2%

Oppfyller med dispensasjon

5.9%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

37.4%

Lærer

31.2%

Barn og ungdom

23.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

10

Antall

Utleggstrekk

38.9M NOK

Beløp

218

Antall

Tinglyst pant i bolig

66.7B NOK

2022

42.3B

2023

-36.7%

Eiendomspris

3.2M NOK

2022 Avg

3.1M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Avg

3.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

38.4K NOK / m²

2022 Avg

42.3K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4918.3M m² 79K m²
301.4K m² 2.2K m²
26184.4K m² 563 m²
24169.2K m² 6.3K m²
1825.6K m² 476 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
407.7M m² 498 m²
223K m² 76 m²
2024.9M m² 1.4K m²
14813.2K m² 315 m²
138.2K m² 704 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2K
    2. i prosent:11.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.5K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:190.1 m²

155 Prosjekter

Selskaper

7.2K

Totalt

77

Under avvikling

11

Under tvangsavvikling

28

Åpnet konkurs