Åsnes

Generell statistikk

7.2K

Innb.

8

Bef. vekst

7K

2030

6.9K

2050

3.7K

Hus

138

Leil.

1.9 mennesker

Innb/Husst

4.3%

Bor trangt

406.1K

Avg

356.8K

Median

Bruttoinntekt

555.2K

Avg

87.8K

Median

Gjeld

Barnehager

228

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

52.3%

Lærer

23.6%

Barn og ungdom

15.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

35.9M NOK

Beløp

259

Antall

Tinglyst pant i bolig

4.2B NOK

2022

3.9B

2023

-6.6%

Eiendomspris

2.5M NOK

2022 Avg

2.4M NOK

2022 Median

1.9M NOK

2023 Avg

2.3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

28K NOK / m²

2022 Avg

24K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
19362.9M m² 45.9K m²
203.5M m² 0 m²
190 m² 0 m²
1469M m² 275 m²
130 m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
487.7M m² 4.6K m²
2832.6M m² 1.7K m²
261.7M m² 3.5K m²
24541K m² 5K m²
24550.7K m² 403 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:721
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:20.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:2.3K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:980.7 m²

30 Prosjekter

Selskaper

3.3K

Totalt

28

Under avvikling

6

Under tvangsavvikling

11

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Cato Hellesjø2023-04-26