ASKØY

Generell statistikk

30.1K

Innb.

67

Bef. vekst

31.1K

2030

34.2K

2050

8.1K

Hus

808

Leil.

2.5 mennesker

Innb/Husst

7%

Bor trangt

536.9K

Gj. snitt

481.3K

Median

Bruttoinntekt

1M

Gj. snitt

201.6K

Median

Gjeld

Barnehager

1.7K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

84%

Oppfyller

12%

Oppfyller med dispensasjon

4%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

42.4%

Lærer

18.3%

Barn og ungdom

29.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

11

Antall

Utleggstrekk

30.8M NOK

Beløp

332

Antall

Tinglyst pant i bolig

42.5B NOK

2022

38.1B

2023

-10.2%

Eiendomspris

3.9M NOK

2022 Gj. snitt

3.6M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Gj. snitt

3.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

34.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

31.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
66112.3M m² 157.5K m²
89315.2K m² 31.4K m²
37183.5K m² 915 m²
32144.7K m² 308 m²
3119K m² 6.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
211.4M m² 7.7K m²
211.4M m² 7.8K m²
16996.2K m² 921 m²
16973.2K m² 542 m²
141.5M m² 2.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:952
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.6K
    2. i prosent:15.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:171 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:3 m²

684 Prosjekter

Selskaper

8.2K

Totalt

127

Under avvikling

19

Under tvangsavvikling

72

Åpnet konkurs