Askøy

Generell statistikk

29.7K

Innb.

52

Bef. vekst

31.7K

2030

35.5K

2050

8K

Hus

756

Leil.

2.5 mennesker

Innb/Husst

7.4%

Bor trangt

473.4K

Avg

431.8K

Median

Bruttoinntekt

975.3K

Avg

184.7K

Median

Gjeld

Barnehager

1.7K

Barn

5.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

92.3%

Oppfyller

3.8%

Oppfyller med dispensasjon

3.8%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.2%

Lærer

20.6%

Barn og ungdom

25.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

11

Antall

Utleggstrekk

30.8M NOK

Beløp

332

Antall

Tinglyst pant i bolig

42.5B NOK

2022

38.1B

2023

-10.2%

Eiendomspris

3.9M NOK

2022 Avg

3.6M NOK

2022 Median

3.6M NOK

2023 Avg

3.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

34.1K NOK / m²

2022 Avg

31.3K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
65512.3M m² 156.4K m²
89321.4K m² 31.4K m²
32144.7K m² 308 m²
3119K m² 6.8K m²
29190.9K m² 2.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
211.4M m² 7.7K m²
211.4M m² 7.8K m²
16973.2K m² 542 m²
16996.2K m² 921 m²
151.5M m² 2.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:973
    1. Eier to eller flere eiendommer:4.5K
    2. i prosent:15.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:262.2 m²

540 Prosjekter

Selskaper

7.8K

Totalt

119

Under avvikling

17

Under tvangsavvikling

62

Åpnet konkurs