Asker

Generell statistikk

95.9K

Innb.

275

Bef. vekst

100.6K

2030

110.7K

2050

21.3K

Hus

7.5K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

7.5%

Bor trangt

632.5K

Avg

486.8K

Median

Bruttoinntekt

1.2M

Avg

155.8K

Median

Gjeld

Barnehager

5.2K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

49.5%

Oppfyller

40%

Oppfyller med dispensasjon

10.5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

37.9%

Lærer

20.6%

Barn og ungdom

31.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

19

Antall

Utleggstrekk

199.8M NOK

Beløp

578

Antall

Tinglyst pant i bolig

325.1B NOK

2022

1T

2023

211%

Eiendomspris

5.9M NOK

2022 Avg

5.1M NOK

2022 Median

6M NOK

2023 Avg

5.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

74.1K NOK / m²

2022 Avg

69.3K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
329231.3M m² 254.9K m²
16621K m² 22.9K m²
11729.8K m² 32K m²
85421.4K m² 69.7K m²
791.5M m² 4.8K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
640231.6K m² 3.7K m²
639223.8K m² 3.6K m²
639230.6K m² 3.6K m²
638219.8K m² 3.6K m²
638230.6K m² 3.6K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:4.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:9.5K
    2. i prosent:9.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:261.1 m²

1460 Prosjekter

Selskaper

38.5K

Totalt

603

Under avvikling

46

Under tvangsavvikling

204

Åpnet konkurs