ASKER

Generell statistikk

98.8K

Innb.

385

Bef. vekst

101.7K

2030

112.5K

2050

21.5K

Hus

8.3K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

7%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

5.2K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

39.6%

Oppfyller

51.6%

Oppfyller med dispensasjon

8.8%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

35.9%

Lærer

22.3%

Barn og ungdom

31.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

19

Antall

Utleggstrekk

199.8M NOK

Beløp

578

Antall

Tinglyst pant i bolig

325.1B NOK

2022

1T

2023

211%

Eiendomspris

5.9M NOK

2022 Gj. snitt

5.1M NOK

2022 Median

6M NOK

2023 Gj. snitt

5.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

74.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

69.3K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
327531.3M m² 262.7K m²
85421.3K m² 69.7K m²
790 m² 2.7K m²
791.5M m² 4.8K m²
680 m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
640231.6K m² 3.7K m²
639223.8K m² 3.6K m²
639230.6K m² 3.6K m²
638219.9K m² 3.6K m²
638230.6K m² 3.6K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:9.7K
    2. i prosent:9.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:174 m²

1739 Prosjekter

Selskaper

34.3K

Totalt

218

Under avvikling

40

Under tvangsavvikling

104

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den