ÅSERAL

Generell statistikk

923

Innb.

6

Bef. vekst

840

2030

789

2050

454

Hus

0

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

3.8%

Bor trangt

516.9K

Gj. snitt

446.3K

Median

Bruttoinntekt

648.7K

Gj. snitt

41K

Median

Gjeld

Barnehager

39

Barn

4.2

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

63.6%

Lærer

36.4%

Barn og ungdom

0%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

1

Antall

Utleggstrekk

5.6M NOK

Beløp

55

Antall

Tinglyst pant i bolig

572.9M NOK

2022

289.2M

2023

-49.5%

Eiendomspris

2.1M NOK

2022 Gj. snitt

2.2M NOK

2022 Median

2M NOK

2023 Gj. snitt

1.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

23.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

22.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
829.6M m² 13.7K m²
561.1M m² 92.4 m²
166.1K m² 1.5K m²
102.4K m² 129 m²
99.2K m² 250 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2986.3M m² 24.9K m²
2246.7M m² 16K m²
584.4M m² 3.5K m²
574.4M m² 3.4K m²
55345.9K m² 3.3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.3K
    1. Eier to eller flere eiendommer:285
    2. i prosent:30.9%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:0 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:173.5 m²

25 Prosjekter

Selskaper

723

Totalt

2

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

0

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Susanne Skeie2024-05-15
Atle Rønning2022-08-03
Eivind Godtfred Sandvik2016-09-26