Ås

Generell statistikk

20.6K

Innb.

264

Bef. vekst

23K

2030

26K

2050

4.5K

Hus

1.5K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

13.1%

Bor trangt

461.3K

Avg

419.6K

Median

Bruttoinntekt

854.8K

Avg

168.4K

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

60%

Oppfyller

35%

Oppfyller med dispensasjon

5%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

39.9%

Lærer

24.3%

Barn og ungdom

26.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

11

Antall

Utleggstrekk

8M NOK

Beløp

83

Antall

Tinglyst pant i bolig

159.7B NOK

2022

67.8B

2023

-57.5%

Eiendomspris

5.4M NOK

2022 Avg

4.9M NOK

2022 Median

5.4M NOK

2023 Avg

4.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

56.4K NOK / m²

2022 Avg

59.1K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4783M m² 168K m²
1392.1K m² 17.5K m²
860 m² 5.5K m²
320 m² 2.2K m²
25869.6 m² 740 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1691.3M m² 35.5K m²
705.6M m² 20.4K m²
19206.2K m² 116 m²
12582.4K m² 794.4 m²
11269.2K m² 302 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:569
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.1K
    2. i prosent:5.5%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:992 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:305.8 m²

149 Prosjekter

Selskaper

8K

Totalt

90

Under avvikling

17

Under tvangsavvikling

57

Åpnet konkurs