ÅS

Generell statistikk

22K

Innb.

269

Bef. vekst

23.5K

2030

26.8K

2050

4.6K

Hus

1.7K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

16.2%

Bor trangt

0

Gj. snitt

0

Median

Bruttoinntekt

0

Gj. snitt

0

Median

Gjeld

Barnehager

1.1K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

60%

Oppfyller

20%

Oppfyller med dispensasjon

20%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.3%

Lærer

19.7%

Barn og ungdom

27.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

11

Antall

Utleggstrekk

8M NOK

Beløp

83

Antall

Tinglyst pant i bolig

159.7B NOK

2022

67.8B

2023

-57.5%

Eiendomspris

5.4M NOK

2022 Gj. snitt

4.9M NOK

2022 Median

5.4M NOK

2023 Gj. snitt

4.9M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

56.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

59.1K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
4793M m² 168.1K m²
952.1K m² 11.6K m²
5171.9K m² 11.1K m²
320 m² 2.2K m²
310 m² 2.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1691.3M m² 35.6K m²
705.5M m² 20.4K m²
19206.2K m² 116 m²
12582.4K m² 794.4 m²
11269.2K m² 302 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:548
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.2K
    2. i prosent:5.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:189 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:15 m²

210 Prosjekter

Selskaper

7.2K

Totalt

29

Under avvikling

5

Under tvangsavvikling

24

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den