Arendal

Generell statistikk

45.5K

Innb.

200

Bef. vekst

46.4K

2030

48.4K

2050

14.4K

Hus

2.5K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.2%

Bor trangt

441.6K

Avg

388.8K

Median

Bruttoinntekt

737K

Avg

152.4K

Median

Gjeld

Barnehager

2K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

81.6%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

18.4%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.5%

Lærer

22.4%

Barn og ungdom

23.8%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

40

Antall

Utleggstrekk

49.9M NOK

Beløp

643

Antall

Tinglyst pant i bolig

111.3B NOK

2022

58.6B

2023

-47.3%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Avg

2.6M NOK

2022 Median

3M NOK

2023 Avg

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

28.4K NOK / m²

2022 Avg

31.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
131815.1M m² 239.4K m²
1780 m² 2.8K m²
109121.4K m² 10.6K m²
88124.7K m² 65.8K m²
53613.6K m² 53.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
146761.7K m² 17.6K m²
79413.8K m² 14.1K m²
57237.5K m² 9.6K m²
5664.9K m² 8.1K m²
56389.6K m² 10.9K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:7.8K
    2. i prosent:17.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:932.4 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:365.4 m²

368 Prosjekter

Selskaper

16.1K

Totalt

221

Under avvikling

24

Under tvangsavvikling

55

Åpnet konkurs