ARENDAL

Generell statistikk

46.4K

Innb.

142

Bef. vekst

46.5K

2030

47.9K

2050

14.5K

Hus

2.7K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

502.8K

Gj. snitt

435K

Median

Bruttoinntekt

787.5K

Gj. snitt

189.5K

Median

Gjeld

Barnehager

2K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

93.9%

Oppfyller

2%

Oppfyller med dispensasjon

4.1%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

45%

Lærer

19.8%

Barn og ungdom

23.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

40

Antall

Utleggstrekk

49.9M NOK

Beløp

643

Antall

Tinglyst pant i bolig

111.3B NOK

2022

58.6B

2023

-47.3%

Eiendomspris

2.9M NOK

2022 Gj. snitt

2.6M NOK

2022 Median

3M NOK

2023 Gj. snitt

2.7M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

28.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

31.2K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
133115.1M m² 233.5K m²
1780 m² 2.8K m²
1320 m² 0 m²
88124.7K m² 66.4K m²
5052.6K m² 5.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
146761.7K m² 17.6K m²
76410.9K m² 13.4K m²
57237.5K m² 9.5K m²
5664.9K m² 8.1K m²
53386.7K m² 10.4K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:7.9K
    2. i prosent:17%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:177 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:3 m²

509 Prosjekter

Selskaper

16.8K

Totalt

258

Under avvikling

23

Under tvangsavvikling

76

Åpnet konkurs