Andøy

Generell statistikk

4.6K

Innb.

-16

Bef. vekst

4.5K

2030

4.3K

2050

2.4K

Hus

21

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

441.4K

Avg

380.2K

Median

Bruttoinntekt

467K

Avg

75.2K

Median

Gjeld

Barnehager

183

Barn

5.1

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

42.9%

Oppfyller

57.1%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

32.3%

Lærer

12.1%

Barn og ungdom

43%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

14.3M NOK

Beløp

118

Antall

Tinglyst pant i bolig

4.2B NOK

2022

3.4B

2023

-19.3%

Eiendomspris

1.6M NOK

2022 Avg

1.4M NOK

2022 Median

1.7M NOK

2023 Avg

1.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

10.8K NOK / m²

2022 Avg

11.5K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
28611.5M m² 27.3K m²
8515.6M m² 27.2K m²
4752.1K m² 13.5K m²
306.1M m² 0 m²
2124.4K m² 2.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2823.9M m² 3.3K m²
18103.2K m² 238 m²
154.3M m² 1.5K m²
108.2M m² 1.1K m²
1024.2M m² 485 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:661
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.3K
    2. i prosent:29.2%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:913.2 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:384.6 m²

21 Prosjekter

Selskaper

1.8K

Totalt

14

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

7

Åpnet konkurs