ANDØY

Generell statistikk

4.6K

Innb.

5

Bef. vekst

4.5K

2030

4.2K

2050

2.4K

Hus

21

Leil.

2 mennesker

Innb/Husst

6%

Bor trangt

518.9K

Gj. snitt

440.8K

Median

Bruttoinntekt

547.9K

Gj. snitt

74.9K

Median

Gjeld

Barnehager

191

Barn

5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

57.1%

Oppfyller

28.6%

Oppfyller med dispensasjon

14.3%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

30.7%

Lærer

9%

Barn og ungdom

47.7%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

7

Antall

Utleggstrekk

14.3M NOK

Beløp

118

Antall

Tinglyst pant i bolig

4.2B NOK

2022

3.4B

2023

-19.3%

Eiendomspris

1.6M NOK

2022 Gj. snitt

1.4M NOK

2022 Median

1.7M NOK

2023 Gj. snitt

1.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

10.8K NOK / m²

2022 Gj. snitt

11.5K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
28411.5M m² 27K m²
8315.5M m² 27K m²
4853.3K m² 14K m²
262.3M m² 0 m²
2124.4K m² 2.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
2723.9M m² 3.1K m²
1699.4K m² 238 m²
164.3M m² 1.5K m²
1024.2M m² 485 m²
92.9M m² 351 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:670
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.3K
    2. i prosent:29.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:160 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:14 m²

36 Prosjekter

Selskaper

1.9K

Totalt

20

Under avvikling

1

Under tvangsavvikling

7

Åpnet konkurs