ÅMLI

Generell statistikk

1.8K

Innb.

14

Bef. vekst

1.9K

2030

1.9K

2050

959

Hus

9

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

10.3%

Bor trangt

479.2K

Gj. snitt

406.3K

Median

Bruttoinntekt

551.3K

Gj. snitt

55.3K

Median

Gjeld

Barnehager

84

Barn

5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.3%

Lærer

45.6%

Barn og ungdom

6.2%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

4

Antall

Utleggstrekk

6.4M NOK

Beløp

82

Antall

Tinglyst pant i bolig

1.2B NOK

2022

967.7M

2023

-18.5%

Eiendomspris

1.2M NOK

2022 Gj. snitt

1M NOK

2022 Median

866.7K NOK

2023 Gj. snitt

800K NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

12.5K NOK / m²

2022 Gj. snitt

13.2K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
1561.8M m² 24.5K m²
3658.6K m² 0 m²
18809.1K m² 795 m²
947.8M m² 818.5 m²
4360 m² 0 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
183473.9K m² 0 m²
2313.9M m² 2.4K m²
2010.1M m² 499 m²
2010.1M m² 499 m²
1916.3M m² 464 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:900
    1. Eier to eller flere eiendommer:534
    2. i prosent:29.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:164 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:9 m²

23 Prosjekter

Selskaper

920

Totalt

9

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

1

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Cato Hellesjø2023-04-26