ALVER

Generell statistikk

30K

Innb.

54

Bef. vekst

30.6K

2030

32.7K

2050

9.6K

Hus

1.1K

Leil.

2.3 mennesker

Innb/Husst

7.3%

Bor trangt

529.6K

Gj. snitt

464K

Median

Bruttoinntekt

829.4K

Gj. snitt

122.7K

Median

Gjeld

Barnehager

1.5K

Barn

5.4

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

84%

Oppfyller

8%

Oppfyller med dispensasjon

8%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.5%

Lærer

21.2%

Barn og ungdom

29.4%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

17

Antall

Utleggstrekk

36.5M NOK

Beløp

522

Antall

Tinglyst pant i bolig

43B NOK

2022

23.5B

2023

-45.5%

Eiendomspris

3M NOK

2022 Gj. snitt

2.8M NOK

2022 Median

3.2M NOK

2023 Gj. snitt

2.8M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

32.5K NOK / m²

2022 Gj. snitt

34K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
5533.8M m² 141.6K m²
74802.2K m² 5.4K m²
65476.7K m² 10.3K m²
37157.5K m² 3.8K m²
3621.6K m² 198 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1820.8K m² 225 m²
1719.9K m² 0 m²
1720.2K m² 0 m²
1719.9K m² 0 m²
152.9M m² 397 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:3.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:5.7K
    2. i prosent:19.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:147 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:27 m²

290 Prosjekter

Selskaper

10.1K

Totalt

130

Under avvikling

23

Under tvangsavvikling

55

Åpnet konkurs