ALSTAHAUG

Generell statistikk

7.4K

Innb.

9

Bef. vekst

7.3K

2030

7K

2050

2.5K

Hus

34

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.1%

Bor trangt

499.3K

Gj. snitt

450.1K

Median

Bruttoinntekt

808.4K

Gj. snitt

167.8K

Median

Gjeld

Barnehager

345

Barn

5.5

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

55.6%

Oppfyller

44.4%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

44.2%

Lærer

35.3%

Barn og ungdom

17.6%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

8

Antall

Utleggstrekk

9.1M NOK

Beløp

110

Antall

Tinglyst pant i bolig

8.6B NOK

2022

5.5B

2023

-35.6%

Eiendomspris

2.4M NOK

2022 Gj. snitt

2.3M NOK

2022 Median

2.4M NOK

2023 Gj. snitt

2.5M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

22.4K NOK / m²

2022 Gj. snitt

23.4K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3416.9M m² 50K m²
3530.1K m² 2.5K m²
310 m² 5.3K m²
23475.9K m² 10.8K m²
18304.6K m² 27.4K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1212.2K m² 0 m²
111.6M m² 2.2K m²
11236.4K m² 1.4K m²
118.5M m² 985 m²
10691.6K m² 3K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:554
    1. Eier to eller flere eiendommer:933
    2. i prosent:12.6%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:179 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:5 m²

31 Prosjekter

Selskaper

2.9K

Totalt

47

Under avvikling

3

Under tvangsavvikling

23

Åpnet konkurs