Ålesund

Generell statistikk

66.9K

Innb.

190

Bef. vekst

69.9K

2030

73.9K

2050

15.9K

Hus

6.7K

Leil.

2.2 mennesker

Innb/Husst

8.6%

Bor trangt

490.1K

Avg

420.3K

Median

Bruttoinntekt

915.6K

Avg

181.5K

Median

Gjeld

Barnehager

3.4K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

51.7%

Oppfyller

48.3%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.1%

Lærer

20.3%

Barn og ungdom

30.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

52

Antall

Utleggstrekk

75.5M NOK

Beløp

890

Antall

Tinglyst pant i bolig

157.4B NOK

2022

1.5T

2023

878%

Eiendomspris

3.7M NOK

2022 Avg

3.4M NOK

2022 Median

3.8M NOK

2023 Avg

3.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

37.6K NOK / m²

2022 Avg

38.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
281726.5M m² 513.2K m²
143598.6K m² 56.2K m²
1225.2K m² 12.1K m²
11579.2K m² 15K m²
109712.7K m² 1.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1209.5M m² 2.3K m²
1199.4M m² 1.7K m²
1189.6M m² 2.3K m²
1189.2M m² 190 m²
1179.5M m² 1.6K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.8K
    1. Eier to eller flere eiendommer:8.3K
    2. i prosent:12.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:282.2 m²

702 Prosjekter

Selskaper

24.8K

Totalt

316

Under avvikling

37

Under tvangsavvikling

107

Åpnet konkurs