ÅLESUND

Generell statistikk

67.9K

Innb.

213

Bef. vekst

69.3K

2030

71.9K

2050

12.6K

Hus

7.1K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

8.3%

Bor trangt

0

Avg

0

Median

Bruttoinntekt

0

Avg

0

Median

Gjeld

Barnehager

3K

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

61.2%

Oppfyller

34.7%

Oppfyller med dispensasjon

4.1%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

40.9%

Lærer

20%

Barn og ungdom

31.5%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

52

Antall

Utleggstrekk

75.5M NOK

Beløp

890

Antall

Tinglyst pant i bolig

157.4B NOK

2022

1.5T

2023

878%

Eiendomspris

3.7M NOK

2022 Avg

3.4M NOK

2022 Median

3.8M NOK

2023 Avg

3.4M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

37.6K NOK / m²

2022 Avg

38.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
232621.9M m² 472.9K m²
134566.1K m² 56K m²
13373.2K m² 8.6K m²
1225.2K m² 12.1K m²
109712.7K m² 1.2K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
1209.5M m² 2.3K m²
1199.4M m² 1.7K m²
1189.6M m² 2.3K m²
1189.2M m² 190 m²
1179.3M m² 1.8K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.4K
    1. Eier to eller flere eiendommer:6.2K
    2. i prosent:9.1%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:194 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:20 m²

834 Prosjekter

Selskaper

20K

Totalt

97

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

35

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den