Åfjord

Generell statistikk

4.3K

Innb.

18

Bef. vekst

4.1K

2030

4.1K

2050

1.9K

Hus

40

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

444.1K

Avg

384.7K

Median

Bruttoinntekt

593K

Avg

55.1K

Median

Gjeld

Barnehager

223

Barn

4.9

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

100%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

52.5%

Lærer

17.6%

Barn og ungdom

15.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

9

Antall

Utleggstrekk

10.6M NOK

Beløp

165

Antall

Tinglyst pant i bolig

3B NOK

2022

4.5B

2023

48.9%

Eiendomspris

2.1M NOK

2022 Avg

2.3M NOK

2022 Median

2M NOK

2023 Avg

2.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

31.1K NOK / m²

2022 Avg

22.7K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2323.4M m² 48.7K m²
3824M m² 0 m²
316.6K m² 96 m²
3047.3M m² 0 m²
1836.8K m² 291 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
176.1M m² 1.7K m²
1316.2M m² 685.1 m²
1094.9K m² 293.3 m²
93.1M m² 482 m²
993.9K m² 283 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.5K
    2. i prosent:36.3%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.4K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:55 m²

29 Prosjekter

Selskaper

2.3K

Totalt

19

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

8

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den