ÅFJORD

Generell statistikk

4.3K

Innb.

20

Bef. vekst

4.2K

2030

4.1K

2050

1.9K

Hus

57

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

5.5%

Bor trangt

500.5K

Gj. snitt

431.1K

Median

Bruttoinntekt

650.4K

Gj. snitt

58.6K

Median

Gjeld

Barnehager

246

Barn

5.6

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

83.3%

Oppfyller

16.7%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

48.3%

Lærer

23.8%

Barn og ungdom

15.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

9

Antall

Utleggstrekk

10.6M NOK

Beløp

165

Antall

Tinglyst pant i bolig

3B NOK

2022

4.5B

2023

48.9%

Eiendomspris

2.1M NOK

2022 Gj. snitt

2.3M NOK

2022 Median

2M NOK

2023 Gj. snitt

2.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

31.1K NOK / m²

2022 Gj. snitt

22.7K NOK / m²

2023 Gj. snitt

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
2383.5M m² 50K m²
3824M m² 0 m²
316.6K m² 96 m²
3047.3M m² 0 m²
18440.8K m² 344.5 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
186.1M m² 1.7K m²
1316.2M m² 685.1 m²
1094.9K m² 293.3 m²
9397.7K m² 72 m²
93.1M m² 482 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:2.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.6K
    2. i prosent:36%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:98 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:76 m²

46 Prosjekter

Selskaper

2.4K

Totalt

21

Under avvikling

0

Under tvangsavvikling

8

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den