Sortland - Suortá

Generell statistikk

10.4K

Innb.

-21

Bef. vekst

10.6K

2030

10.6K

2050

3.7K

Hus

531

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

10.2%

Bor trangt

454.2K

Avg

399.1K

Median

Bruttoinntekt

728.7K

Avg

151.9K

Median

Gjeld

Barnehager

573

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

61.5%

Oppfyller

30.8%

Oppfyller med dispensasjon

7.7%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

43.5%

Lærer

28.7%

Barn og ungdom

21.9%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

2

Antall

Utleggstrekk

12.2M NOK

Beløp

121

Antall

Tinglyst pant i bolig

17.6B NOK

2022

10.7B

2023

-39.1%

Eiendomspris

3.4M NOK

2022 Avg

3.3M NOK

2022 Median

3.2M NOK

2023 Avg

3.2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

36.9K NOK / m²

2022 Avg

31.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
34513.5M m² 38.2K m²
97373.4K m² 14.9K m²
24127.9K m² 324 m²
24109.6K m² 951 m²
2010.4M m² 10.3K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
203.3M m² 1.9K m²
203.3M m² 1.9K m²
161.5M m² 2.5K m²
152.6M m² 830 m²
143.9M m² 1.7K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:821
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.6K
    2. i prosent:15.4%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.3K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:38.3 m²

127 Prosjekter

Selskaper

3.9K

Totalt

40

Under avvikling

4

Under tvangsavvikling

18

Åpnet konkurs