Namsos - Nåavmesjenjaelmie

Generell statistikk

15K

Innb.

-35

Bef. vekst

14.9K

2030

14.6K

2050

4.7K

Hus

682

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

9%

Bor trangt

441.3K

Avg

401.6K

Median

Bruttoinntekt

731.8K

Avg

200.8K

Median

Gjeld

Barnehager

651

Barn

5.2

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

95.2%

Oppfyller

0%

Oppfyller med dispensasjon

4.8%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

46.2%

Lærer

23.4%

Barn og ungdom

19%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

11

Antall

Utleggstrekk

18.3M NOK

Beløp

237

Antall

Tinglyst pant i bolig

28.5B NOK

2022

16.9B

2023

-40.8%

Eiendomspris

2.1M NOK

2022 Avg

2M NOK

2022 Median

2.2M NOK

2023 Avg

2M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

20.8K NOK / m²

2022 Avg

18.8K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
78619.8M m² 166K m²
236814.1K m² 43.2K m²
95371K m² 17K m²
511K m² 5.9K m²
37466.4M m² 10K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
3481.1M m² 60.9K m²
3481.1M m² 60.9K m²
90736.7K m² 17K m²
884M m² 31.8K m²
79730.8K m² 16.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.7K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.2K
    2. i prosent:14.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1.1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:234.6 m²

94 Prosjekter

Selskaper

5.6K

Totalt

67

Under avvikling

6

Under tvangsavvikling

16

Åpnet konkurs