Harstad - Hárstták

Generell statistikk

24.8K

Innb.

-41

Bef. vekst

24.7K

2030

24.7K

2050

7.8K

Hus

1.7K

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

8.1%

Bor trangt

459.1K

Avg

417.1K

Median

Bruttoinntekt

767.3K

Avg

192.7K

Median

Gjeld

Barnehager

1.2K

Barn

5.7

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

23.1%

Oppfyller

76.9%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

32.1%

Lærer

28.7%

Barn og ungdom

28.3%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

17

Antall

Utleggstrekk

22.1M NOK

Beløp

276

Antall

Tinglyst pant i bolig

50B NOK

2022

115.9B

2023

132%

Eiendomspris

3.1M NOK

2022 Avg

3.1M NOK

2022 Median

3.3M NOK

2023 Avg

3.1M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

27.3K NOK / m²

2022 Avg

29.2K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
124518M m² 271K m²
69758.9K m² 671 m²
590 m² 4K m²
563.4M m² 28.8K m²
510 m² 4.7K m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
287.6M m² 4.4K m²
143.6K m² 2.6K m²
13626.1K m² 1.1K m²
133K m² 0 m²
133K m² 0 m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.1K
    1. Eier to eller flere eiendommer:2.7K
    2. i prosent:11%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:963.7 m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:334.1 m²

130 Prosjekter

Selskaper

8.4K

Totalt

95

Under avvikling

17

Under tvangsavvikling

32

Åpnet konkurs