Fauske - Fuossko

Generell statistikk

9.6K

Innb.

-32

Bef. vekst

9.6K

2030

9.2K

2050

3.3K

Hus

340

Leil.

2.1 mennesker

Innb/Husst

6.6%

Bor trangt

442.5K

Avg

407.4K

Median

Bruttoinntekt

626.1K

Avg

157.6K

Median

Gjeld

Barnehager

423

Barn

5.8

Barn/ansatt

Oppfyllelse av pedagognormen

50%

Oppfyller

50%

Oppfyller med dispensasjon

0%

Oppfyller ikke

Oppfyllelse av pedagognormen

38.3%

Lærer

25.5%

Barn og ungdom

24.1%

Annen bakgrunn

Eiendom

Tvangssalg

6

Antall

Utleggstrekk

7.8M NOK

Beløp

113

Antall

Tinglyst pant i bolig

9.6B NOK

2022

7.2B

2023

-25.2%

Eiendomspris

2.5M NOK

2022 Avg

2.5M NOK

2022 Median

2.8M NOK

2023 Avg

3M NOK

2023 Median

Eiendomspris per kvadratmeter

22.6K NOK / m²

2022 Avg

22.6K NOK / m²

2023 Avg

De største eiendomsbesitterne (selskaper)

SelskapEiendommerTomtearealBygningsareal
3557.2M m² 54.5K m²
178726.4M m² 22.1K m²
425.7K m² 3.9K m²
3764.7K m² 23.1K m²
3016.4K m² 385 m²

De største eiendomsbesitterne (enkeltpersoner)

EnkeltpersonEiendommerTomtearealBygningsareal
111.7M m² 1.6K m²
11582.1K m² 1.6K m²
1033.1K m² 522 m²
102.8M m² 2.5K m²
102.8M m² 2.5K m²

Antall transaksjoner

Transaksjoner beløp

  • Fritidsboliger:1.2K
    1. Eier to eller flere eiendommer:1.8K
    2. i prosent:18.7%
  • Gjennomsnittlig tomtestørrelse enebolig:1K m²
    1. sammenlignet med andre kommuner:268.1 m²

6 Prosjekter

Selskaper

2.8K

Totalt

39

Under avvikling

2

Under tvangsavvikling

9

Åpnet konkurs

Selskaper solgt med minst én eller flere eiendommer

FraTilOverført den
Cato Hellesjø2023-04-26
Morten Olsen2021-09-17